Plăți on-line

Descrierea metodei de plată on-line pusă la dispoziţie prin intermediul soluţiei de plăţi EuPlătesc.ro

Plată online cu un card bancar emis sub siglele Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Fluxul de plată al unei tranzacții e-commerce este următorul:

1. Clientul vizualizează şi selectează serviciile/produsele pe care doreşte să le plătească, accesând interfaţa web a sistemului informatic al ECAS ELECTRO. 

2. După apăsarea butonului „Plăteşte acum” datele de plată sunt trimise către serverul gestionat de EuPlătesc.ro. Metoda de transmitere este: HTTP POST prin browserul clientului.

3. Serverul EuPlătesc.ro execută scriptul solicitat şi returnează în browserul deţinătorului de card formularul pentru colectarea datelor despre card.

(O parte din datele afişate în formular sunt pre-completate cu valorile variabilelor primite de EuPlătesc.ro de la sistemul informatic al ECAS ELECTRO la pct 2: Suma, Moneda, Numărul tranzacţiei, etc.) 

4. Posesorul cardului completează datele despre card (Număr Card, CCV2/CVC2, Nume Posesor, Data expirării) şi aprobă transmiterea lor către banca emitentă a cardului.  

5. EuPlătesc.ro, prin intermediul protocoalele specifice, solicită autorizarea tranzacţiei de la banca emitentă.  

6. EuPlătesc.ro interpretează şi trimite parametrii de răspuns (cu succes sau insucces) către sistemul informatic al ECAS ELECTRO, prin browser-ul deţinătorului de card, prin metoda HTTP POST.

Sistemul EuPlătesc.ro poate trimite o notificare a răspunsului şi prin metoda Server-to-Server, astfel încât să fie eliminată orice eroare de comunicaţie între cele două sisteme.

7. La cererea ECAS ELECTRO, sistemul EuPlătesc.ro poate trimite zilnic un raport cu situaţia tranzacţiilor din ziua respectivă. În acest fel, serverul ECAS ELECTRO va fi notificat suplimentar despre rezultatul autorizărilor zilnice. În baza acestei informaţii, corelată cu datele primite la punctul 6, sistemul informatic al ECAS ELECTRO poate crea pentru client un E-mail detaliat cu starea finală a tranzacţiei.